PRIVACYVERKLARING NUENHEM TUINEN

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
P.G.M. Donkers, h.o.d.n. Nuenhem Tuinen, t.h.o.d.n. Nuenhem Tuinonderhoud, gevestigd te (5674 PD) Nuenen aan de Nieuwe Dijk 1.

Artikel 2. Persoonsgegevens
Nuenhem Tuinen verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Financiële gegevens
 • KvK-nummer
 • BTW nummer
 • Geboortedatum- en plaats
 • Nationaliteit

Artikel 3. Verwerkingsdoelen, rechtmatige grondslag en bewaartermijn
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslag:

 • offertes opstellen

De gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang c.q. uitvoering van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om de diensten van Nuenhem Tuinen af te nemen. Bewaartermijn: 4 weken als offerte afgewezen wordt, max. 7 jaar als de offerte geaccepteerd wordt.

 

 • prijsafspraken maken voor in- en verkoop, opstellen en/of uitvoeren van de overeenkomst (incl. onderhoudscontracten)

Nuenhem Tuinen gebruikt persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die partijen in het kader van de dienstverlening met elkaar afsluiten. Deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarden om de diensten van Nuenhem Tuinen af te nemen. Zo kan Nuenhem Tuinen je bijvoorbeeld bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren en kunnen goederen en diensten bij je afgeleverd worden. Bewaartermijn: max. 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst (wettelijke verplichting). Een langere garantieperiode ervoor zorgen dat de gegevens langer worden bewaard.

 

 • sollicitaties en doorgifte gegevens aan payrollbedrijf

Op het moment dat je solliciteert bij Nuenhem Tuinen, ontvangt Nuenhem Tuinen de persoonsgegevens die je aanlevert. Nuenhem Tuinen heeft een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken. De gegevens zijn immers noodzakelijk om nieuw personeel aan te nemen. Bewaartermijn: max. 4 weken, tenzij je toestemming geeft om deze gegevens langer te bewaren. In dat geval worden de gegevens één jaar bewaard. Als je wordt aangenomen, dan worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan Mettom Payrolling. Grondslag hiervoor is uitvoering van de overeenkomst.

 

 • contact opnemen als het webformulier wordt ingevuld

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel om contact met jou op te nemen. Nuenhem Tuinen verwerkt deze persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om zo de klant op de meest efficiënte wijze van dienst te kunnen zijn. Bewaartermijn: niet langer dan noodzakelijk om het verzoek van de bezoeker af te handelen.

 

 • facturen opstellen

Indien je diensten en/of producten bij Nuenhem Tuinen afneemt, wordt hiervoor een factuur opgesteld en aan jou gestuurd. Grondslag hiervoor is uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichting. Bewaartermijn: 7 jaar.

 

 • debiteurenbeheer

Nuenhem Tuinen gebruikt je persoonsgegevens tevens om telefonisch dan wel schriftelijk contact met je op te nemen op het moment dat een factuur niet wordt betaald. Bewaartermijn: 7 jaar.

 

 • registreren contactpersonen vaste relaties

De contactpersonen van vaste relaties worden verwerkt zodat snel contact kan worden opgenomen. Grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van de overeenkomst met de klant. Op deze manier kan Nuenhem Tuinen direct contact opnemen met contactpersonen om zo snel en efficiënt mogelijk diensten en producten bij de klant te leveren. Bewaartermijn: max. 2 jaar na laatste contact.

 

 • contact opnemen met leveranciers en transporteurs

Gegevens van leveranciers en transporteurs worden opgeslagen zodat Nuenhem Tuinen producten kan bestellen en contact opnemen met betrekking tot het bezorgen van producten. Bewaartermijn: max. 2 jaar na laatste contact.

 

 • het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst van opdracht met zzp’ers

Nuenhem Tuinen schakelt zzp’ers in om de overeenkomst met de klant uit te voeren. Gegevens van zzp’ers worden verwerkt om een overeenkomst van opdracht op te stellen en eventueel gegevens door te geven aan aannemers. Bewaartermijn: max. 7 jaar na einde overeenkomst.

 

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Nuenhem Tuinen zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 6. Delen met derden
Nuenhem Tuinen verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen  verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Voor zover relevant wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst afgesloten, dan wel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

Artikel 7. Beveiliging
Nuenhem Tuinen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Hiervoor dien je  een afspraak bij Nuenhem Tuinen (Pieter Donkers) of kun je een e-mail sturen naar info@nuenhem.nl. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 9. Cookies
Nuenhem Tuinen gebruikt analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zijn noodzakelijke cookies. Deze helpen de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Een aantal programma's waar deze site gebruik van maakt hebben functionele cookies zoals het CMS WordPress.

Statistische/analytische cookies helpen eigenaren deze websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Zo maken wij gebruiken van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10. Wijzigingen
Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.